Udlandsrejser

Af kapacitetsmæssige årsager tilbyder vi aktuelt ikke udlandsvaccination og rejsevejledning. Vi henviser til vaccinationsklinikkerne som også udsteder recepter på malariamedicin.

Dog kan vi tilbyde stivkrampevaccination, såfremt det er det eneste der skal gives. Der kan bestilles tid til stivkrampevaccination hos vores sygeplejersker.

Sundhedsstyrelsen anbefaler ikke at der medgives bredspektret antibiotika til selvadministration ved udlandsrejser og vi udskriver derfor ikke disse recepter.