Uddannelseslæger

Information om og til uddannelseslæger

 Vi har kontinuerligt haft uddannelseslæger i klinikken på alle niveauer siden 1996.

Vi vægter uddannelse og supervision højt.

Uddannelseslæger får tilknyttet en fast tutorlæge.

 Der er skemasat 30 minutters supervision hver dag.

Supervisionen varetages af alle fire faste læger på skift.

 Uddannelseslægens arbejdsuge er 37 timer: mandag-tirsdag-torsdag 8-16, onsdag 13-19, fredag 8-15.

 Der er ikke mulighed for nedsat tid, idet vores erfaring er, at det giver et mindre godt uddannelsesforløb.

 


Shangavi Balasundram

Ansat i klinisk basisuddannelse


Kira Riber Mygind

Ansat i klinisk basisuddannelse

 

 

OVERSIGT OVER SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I ALMEN MEDICIN:


Medicinstudiet 6 år

Klinisk basisuddannelse 1 år

(6 mdr. på 2 hospitalsafdelinger eller 6 mdr. på hospital og 6 mdr. i almen praksis)

Introduktionsstilling 6-12 mdr i almen praksis

Hoveduddannelse 4,5 år:

fase 1: 6 mdr. i almen praksis

Hospitalsansættelser: 2,5 år på 5 forskellige afdelinger typisk:

kirurgisk afdeling 6 mdr.

medicinsk afdeling 6 mdr.

gynækologisk afdeling (kvindesygdomme, fødeafdeling) 6 mdr.

psykiatrisk afdeling 6 mdr.

pædiatrisk afdeling (børneafdeling) 6 mdr.

Under hospitalsopholdene kommer uddannelseslægerne retur til dén praksis hvor de er ansat i fase 1 én dag hver måned, deraf navnet returlæger.

Lægerne er typisk ansat i samme praksis i fase 1 og 2.

fase 2: 6 mdr. i almen praksis

Fase 3: 12 mdr. i almen praksis.

Efter endt fase 3 er man færdiguddannet speciallæge i almen medicin og kan nedsætte sig som praktiserende læge. Langt de fleste læger har ud over ovennævnte forløb andre lægelige ansættelser (ofte flere års ansættelser) i ventetiden på de forskellige specialeansættelser.