Uddannelseslæger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Ansat i klinisk basisuddannelse (se nedenfor)

 

Malik Møller, kandidat 2012

Ansat i introduktionsstilling.

 

 

 

OVERSIGT OVER SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I ALMEN MEDICIN:


Medicinstudiet 6 år

Klinisk basisuddannelse 1 år

(6 mdr. på 2 hospitalsafdelinger eller 6 mdr. på hospital og 6 mdr. i almen praksis)

Introduktionsstilling 6-12 mdr i almen praksis

Hoveduddannelse 4,5 år:

fase 1: 6 mdr. i almen praksis

Hospitalsansættelser: 2,5 år på 5 forskellige afdelinger typisk:

kirurgisk afdeling 6 mdr.

medicinsk afdeling 6 mdr.

gynækologisk afdeling (kvindesygdomme, fødeafdeling) 6 mdr.

psykiatrisk afdeling 6 mdr.

pædiatrisk afdeling (børneafdeling) 6 mdr.

Under hospitalsopholdene kommer uddannelseslægerne retur til dén praksis hvor de er ansat i fase 1 én dag hver måned, deraf navnet returlæger.

Lægerne er typisk ansat i samme praksis i fase 1 og 2.

fase 2: 6 mdr. i almen praksis

Fase 3: 12 mdr. i almen praksis.

Efter endt fase 3 er man færdiguddannet speciallæge i almen medicin og kan nedsætte sig som praktiserende læge. Langt de fleste læger har ud over ovennævnte forløb andre lægelige ansættelser (ofte flere års ansættelser) i ventetiden på de forskellige specialeansættelser.