Afhængighedsskabende medicin

På baggrund af de seneste anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen er vi nødsaget til at stramme reglerne omkring ordination af afhængighedsskabende medicin yderligere:

AFHÆNGIGHEDSSKABENDE (VANEDANNENDE) MEDICIN

Det drejer sig om følgende præparater:

Smertestillende lægemidler som morfin og lægemidler som virker på samme måde (morfin, tramadol, kodein, oxycodon, fentanyl, buprenorfin med flere)

En række sovemidler og angstdæmpende/beroligende midler, såkaldte benzodiazepiner og beslægtede stoffer (zolpidem, zoplicone, oxazepam, diazepam, bromazepam, triazolam med flere)

Desuden kan nogle ADHD-midler og visse andre lægemidler være vanedannende

Afhængighed af et lægemiddel kan medføre abstinenser, hvis man nedsætter eller stopper forbruget.

Abstinenser er generende fysiske og psykiske symptomer.

Tolerance udvikles ofte ved langtidsbehandling. Det betyder, at medicindosis skal øges for at bibeholde samme virkning.
Tolerance vil ofte vise sig ved abstinenser i form af øgede smerter. Hvis medicinen stoppes brat efter lang tids behandling, vil der også kunne udvikles abstinenser, som udover øgede smerter viser sig ved andre ubehagelige fysiske og psykiske symptomer.

Misbrug er en risiko for enkelte mennesker og betyder, at der også er opstået en psykisk afhængighed af medicinen. Det medfører vedvarende og skadelig brug af medicinen, hvor brugerens psykiske og fysiske tilstand samt sociale relationer kan påvirkes negativt.

Aftrapning: Efter længere tids – typiske ugers – dagligt brug af afhængighedsskabende medicin skal medicinen aftrappes gradvist for at undgå abstinenser.

Bilkørsel
Brug af beroligende, stærk smertestillende medicin og sovemedicin reducerer opmærksomhed og køreevne og er generelt ikke tilladt ved bilkørsel

Brugt i anbefalede og faste doser er bilkørsel i nogle tilfælde tilladt

Hvis en person ikke formår at holde medicinforbruget indenfor det acceptable, er lægen forpligtet til at rapportere til embedslægen vedrørende bilkørsel

Lægerne Gammel Mønt, maj 2018