Hjem

VIGTIGT VEDRØRENDE CORONAVIRUS/COVID-19
Senest opdateret den 18./5. 2020
P.g.a. COVID-19 er der fortsat restiktioner for patienter i klinikken.
Det er kun muligt at fremmøde i klinikken efter aftale. Man kan ikke møde op i skranken uden forudgående aftale.
Har du en aftale og får symptomer i form af feber, hoste, ondt i halsen, hovedpine, ophævet smags og/eller lugtesans bedes du ringe til klinikken og aflyse din tid og få lagt en ny plan.
Al tidsbestilling sker telefonisk men det er fortsat muligt at sende e-mailkonsultation.
Om morgenen har vi indført korte, akutte videokonsultationer: Log på i tidsrummet 8.00-8.30 mandag, tirsdag, torsdag og fredag. Vi håndterer akutte mindre problemstillinger ved disse konsultationer.Man logger på v.h.a. appen "min læge".

Hvis du ringer til klinikken kan der aftales telefonkonsultation med læge, videokonsultation eller fremmødekonsultation.

Når du møder i klinikken: Afsprit venligst hænderne ved ankomst og inden du forlader klinikken igen.

Vaccination mod bakterietypen pneumokokker med vaccinen Pneumovax 23 er gratis for nedenstående grupper. Nogle patienter kan med fordel først vaccineres med vaccinen Prevenar 13, som imidlertid ikke er gratis. Ring gerne til os for at drøfte - og bestille tid til vaccination.

I første omgang gælder tilbuddet om gratis vaccination mod pneumokokker for nedenstående grupper efter en konkret lægelig vurdering:
1.Beboere på plejehjem, lejere i plejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om almene boliger m.v. eller lov om boliger for ældre og personer med handicap, lejere og beboere i friplejeboliger, der er omfattet af lov om friplejeboliger, og lejere i tilsvarende boligenheder.
2.Personer, der er fyldt 65 år, med •kronisk lungesygdom
•hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk)
•diabetes 1 eller 2 (sukkersyge)
•kronisk leversygdom
•kronisk nyresygdom

3.Personer, som er fyldt 2 år, med •manglende eller dysfunktion af milten
•påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
•medfødt eller erhvervet immundefekt
•liquorlækage
•tidligere invasiv pneumokoksygdom
•Cochlear implantation
•udført stamcelletransplantation
•udført organtransplantation

4.Personer under 18 år med •cyanotiske hjertesygdomme
•hjerteinsufficiens
•palliativ operation for hjertesygdom
•hæmodynamisk betydende residua efter hjerteoperation
•kronisk lungelidelse (f. eks. cystisk fibrose)
•hypodynamisk respirationsinsufficiens
•nefrotisk syndrom
•immundefekter, eksklusiv agammaglobulinæmi og SCID.

5.Personer med andre alvorlige sygdomme eller tilstande, som efter en konkret lægefaglig vurdering giver særlig høj risiko for invasiv pneumokoksygdom.

Det forventes, at tilbuddet udvides til efteråret til alle, der er fyldt 65 år, og til flere persongrupper under 65 år i særlig risiko for alvorlig pneumokoksygdom.

Opdateres løbende…

Du kan også læse mere omkring udmeldinger fra Sundhedstyrelsen her

Nye læger i klinikken:

Vi har løbende læger under specialisering til praktiserende læger ansat.

Klinikken er lukket for tilgang af nye patienter.