Hjem

 

Bestil-tid-ikonBESTIL TID

SelvbetjeningSKRIV TIL LÆGEN

Hvem-ervi-ikonHVEM ER VI

Find_vejFIND VEJ

Sommerferien 2017:

Vi holder som altid klinikken åben på alle hverdage gennem hele sommerferien, men har lavere bemanding da vi holder ferie på skift. Det kan give lidt længere ventetid på ikke-akutte problemstillinger. Vi anmoder om at problemstillinger der kan vente lidt udsættes til august/september. Således beder vi om at faste kontroller af kroniske sygdomme og børneundersøgelser 2 ,3 ,4 og 5 år udsættes hvis muligt. Det samme gælder screening for celleforandringer i livmoderhalsen (OBS: Kontrol af tidligere påviste forandringer skal dog IKKE udskyldes). 

Telefontiden er ligeledes lidt kortere, således hver dag fra 8-9 for akutte, 9-12 for tidsbestilling, medicinfornyelse, etc (onsdag  kl 15-17).

Vi håber på jeres forståelse!

 

Information vedr. akutte tider og blodprøver!

Læs venligst hvis du vil slippe for at vente unødigt i morgenkonsultationerne.

Akutte sygdomme:

Du kan få lægelig vurdering af et akut problem ved:

  • At ringe mellem 8 og 9 alle dage og få tid hos læge eller sygeplejerske senere samme dag, eller
  • Møde i vores akutte øjeblikskonsultationer – men kun med visse, afgrænsede helbredsproblemer.

Der er begrænset tid afsat til de akutte øjeblikskonsultationer, for at minimere ventetiden, så mere komplekse problemstillinger kan ikke håndteres i dette tidsrum.

Vi kan således kun garantere, at vi ser på de problemstillinger der er anført nedenfor, samt enkelte andre ukomplicerede problemstillinger der på forhånd er aftalt med læge eller sygeplejerske. Kommer du med andre problemstillinger vil vi typisk give dig en tid senere samme dag eller en anden dag – også selv om du har siddet og ventet.

Akutte øjeblikskonsultationer (alle dage fra 8.00-8.30, dog ikke onsdag):

Læge:

Hoste, feber, akut udslæt, ændringer i modermærker, øresmerter, akutte mavesmerter, forstuvninger af led.

Sygeplejerske:

Blodprøver (aftalte), blærebetændelse, øjenbetændelse, bihulebetændelse, halsbetændelse, mindre sår, HPV- og influenzavaccine, svar på HIVtest.

I de akutte øjeblikskonsultationer kan du IKKE komme med:

Rygproblemer, svimmelhed, underlivsgener, graviditetsgener, stress/kriser/psykiske problemer, føleforstyrrelser, hovedpine, diarré, allergi, blodtryksproblemer, længerevarende mavesmerter (mere end 3-4 dage), sygemeldinger, prævention, diverse henvisninger, attester.

Årsagen til dette er, at vi gerne vil give vores patienter den service at kunne blive vurderet hurtigt, men vi ønsker ikke at gå på kompromis med vores faglighed. Selv om du mener at din problemstilling er ukompliceret og blot kræver en hurtig konsultation, er det måske i vores optik særdeles komplekst og kræver grundig undersøgelse.

En del af disse problemer ser vi naturligvis gerne på akutte tider senere samme dag, men ikke mellem 8 og 8.30. Er du eller dit barn voldsomt akut medtaget eller har livstruende symptomer ser vi dig naturligvis akut uanset hvornår du ringer eller møder op.

Læs mere om akutte infektioner: www.antibiotikaellerej.dk

VIGTIG INFORMATION OM VORES TELEFONTILGÆNGELIGHED

Det er væsentligt for os, at patienter med akut sygdom kan komme igennem på vores telefoner. Vi anmoder derfor om, at alle der har mulighed for det, benytter vores on-line service, hvor man kan bestille tid hos læge og sygeplejerske, bestille fast medicin samt sende os e-mails. Telefontiden mellem kl. 8 og 9 er forbeholdt patienter der ønsker akut tid (se også vores akutte øjeblikskonsultationer nedenfor) eller ved behov for at tale med en læge eller sygeplejerske. I det øvrige tidsrum kan sekretariatet kontaktes for bestilling af ikke-fast medicin, råd og vejledning vedr. sygdom, generelle forespørgsler og svar på prøver. Der kan i begrænset omfang bestilles tid for de patienter der ikke kan benytte on-line booking. Husk at alle patienter i behandling med fast medicin skal ses af læge mindst een gang årligt, hvor der typisk udstedes recepter til et års forbrug.

NYE REGLER FOR LÆGESKIFT VED FLYTNING:

Fra den 1. september 2014 er det muligt at forblive tilmeldt praksis hvis man flytter længere væk end 5 km såfremt klinikken giver tilsagn hertil. Man afskriver sig retten til sygebesøg. Der skal ansøges via borgerservice. Generelt anbefaler vi IKKE - og imødekommer dermed ikke, at man er tilknyttet praksis hvis man bor længere væk end 5 km fra praksis. Vi har indblik i sundhedstilbud lokalt men ikke i andre kommuner/regioner. Det er desuden ikke hensigtsmæssigt at have lang transporttid til sin læge ved akut sygdom. Det er væsentligt at man klinisk kan blive vurderet ved akut sygdom, idet der er mange diagnoser vi ikke kan stille telefonisk, hvor klinisk undersøgelse er påkrævet.

SUNDHEDSKORTET/DET GULE SYGESIKRINGSBEVIS:

Det er vigtigt at du medbringer dit sundhedskort (“Sygesikringsbeviset”) til ALLE konsultationer – det er et krav fra Regionen. Hvis dit kort er slidt op eller du har mistet det skal du anskaffe dig et nyt via kommunens Borgerservice. Sundhedskortet skal opfattes som dit betalingskort for sundhedsydelser.

AKUT SYGDOM UDENFOR VORES ÅBNINGSTID:

Hvis vores telefoner i sjældne tilfælde (p.g.a. sygdom i klinikken, kursus e.lign) er lukket om eftermiddagen, kan Kredsvagten, Indre By kontaktes. Vi henviser i givet fald til et andet telefonnummer (anden lægepraksis i nabolaget) på vores telefonsvarer. Disse henvendelser kan dog udelukkende dreje sig om akut sygdom, ikke almindelige receptfornyelser o.lign. Når almen praksis er lukket d.v.s. i tidsrummet 16.00-08.00 samt på weekends og helligdage kan 1813 kontaktes.

NYE LÆGER I KLINIKKEN:

Vi har løbende læger under specialisering til praktiserende læger ansat. Vi har fået nye uddannelseslæger i klinikken pr. 1. marts 2017. Se under “hvem er vi” -> uddannelseslæger.

Klinikken er lukket for tilgang af nye patienter.